Nasi prawnicy


Radca prawny Małgorzata Jurgiel

Radca prawny z wieloletnim stażem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa samorządowego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego i spadkowego; in house lawyer w licznych podmiotach gospodarczych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w sprawach kadrowych, płacowych i ubezpieczeń społecznych; w tym bogate doświadczenie w sporach sądowych a także w reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.   

Radca prawny Małgorzata Jurgiel ukończyła studia podyplomowe z historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; jej hobby to nordic walking i podróże.


Radca prawny Małgorzata Jurgiel

Radca prawny Mateusz MulewskiRadca prawny Mateusz Mulewski

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i prawie administracyjnym. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Studia ukończył w 2009 r., składając egzamin magisterski. Podczas studiów napisał pracę magisterską pod kierunkiem Prof. zw. dra hab. Macieja Zielińskiego z zakresu teorii i filozofii prawa, w której poruszał m.in. problemy dotyczące wykładni klauzul generalnych. Następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, zakończoną egzaminem radcowskim. 

W wolnym czasie uprawia sport, w szczególności piłkę nożną i tenis ziemny.


Aplikantka radcowska Agata Jurgiel

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Znajomość języka francuskiego umożliwiła jej zdobycie drugiego tytułu magistra prawa - prawa francuskiego w związku ze współpracą Université d'Orléans z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Porozumiewa się biegle w mowie i piśmie językiem francuskim i angielskim, co pozwala na  interpretację francuskojęzycznych i anglojęzycznych tekstów aktów prawnych oraz daje możliwość  sporządzanie odpowiednich umów oraz pism w tych językach. 

Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego prawniczego TOLES Higher. Obecnie, poza odbywaniem aplikacji, studiuje filologię romańską II stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim.


Aplikantka radcowska Agata Jurgiel